Kişisel Verilerin İşlenmesi Rıza MetniŞirketimiz tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmhası Politikasına ve Aydınlatma Metnine uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Bazı kişisel verileriniz ise sadece açık rızanız dahilinde işlenebilir ve üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Açık Rızanız kapsamında, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; işlem güvenliği, fiziki güvenlik, mesleki deneyim geliştirme, pazarlama faaliyeti, kredi, finansman ve tahsilat işlemlerinin takibi, planlanması ve yürütülmesi; finansman ve muhasebe işlerinin takibi; kredi süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi; sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi; yasal sınırlar çerçevesinde sigorta ve hasar süreçlerinin planlanması ve takibi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlarla, paylaşmış olduğunuz veya başka yöntemlerle toplanmış olan kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, sağlık verileriniz, adli sicil kaydınız, din, mezhep, diğer inançlar, sağlık ve kan grubu bilginiz, ırk ve etnik köken, görsel ve işitsel kayıtlar, felsefi inanç, kılıf ve kıyafet, ceza mahkumiyeti, biyometrik ve genetik veri, dernek, vakıf ve sendika üyeliği bilgileriniz ve Kişisel Veri Koruma Kurulu tarafından düzenlenen diğer veri kategorileri dahil olmak üzere özel nitelikli olan ve olmayan kişisel verileriniz işlenebilir. Yine burada belirtilen amaçlarla özel nitelikli kişisel verileriniz ve kişisel verileriniz ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, iştiraklerimiz kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile, kanunen yetkili kılınmış kuruluşlar ile uygun görülecek diğer 3. kişiler ile hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli ve/veya zorunlu olduğu özel veya resmi kuruluşlarla kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında yurt içinde ve dışında paylaşabilir.Adres:
Akatlar Mahallesi Hare Sokak No:18
34335 Beşiktaş/İstanbul
Telefon: 0212 270 27 06
WhatsApp: 0530 615 74 17
E-Posta: info@drozlemkose.com


Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.

ÖNE ÇIKAN UYGULAMALAR

Botulinum Toksini

Devamını Oku >>

Masseter Botoksu

Devamını Oku >>

INSTAGRAM
BİZ SİZİ ARAYALIM